ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตั้งแต่ วันที่ 1 – 17 พฤษภาคม 2561 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.30 น. อ่านรายละเอียด →

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561

ตั้งแต่วันที่ 1 – 19 กุมภาพันธ์ 2561 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.30 น. อ่านรายละเอียด →

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560

ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน – 25 ตุลาคม 2560 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.30 น. อ่านรายละเอียด →

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตั้งแต่ วันที่ 29 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2560 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.30 น. อ่านรายละเอียด →

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 5 ตำแหน่ง

ตำแหน่งงานพัสดุ กองคลัง, นักประชาสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร อ่านรายละเอียด →

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย 5 อัตรา ครั้งที่ 2/2558

อ่านรายละเอียด →

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน, นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อ่านรายละเอียด →