ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

ตั้งแต่ วันที่ 14 – 30 กันยายน 2559 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.30 น. อ่านรายละเอียด →

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตตรา ตั้งแต่วันที่ 9 – 27พฤศจิกายน 2558 อ่านรายละเอียด →

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

รายงานตัวได้ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2558 – 4 กันยายน 2558 ในวันและเวลาราชการ อ่านรายละเอียด →