คณะวิทยาศาสตร์ฯ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ ครั้งที่ 7

รับสมัครรายชื่อผู้มีสิทธิสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานพัสดุ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2562 ถึง วันที่ 25 เมษายน 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 09.00-12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00-16.30 น.

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ใบรับรองแพทย์