คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

สังกัด/ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคลากร ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่  27 มีนาคม 2562  ถึงวันที่ 30 เมษายน  2562 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา 09.00-12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00-15.30 น.