ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2560

ตั้งแต่ วันที่ 14 – 30 มิถุนายน 2560 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.30 น. อ่านรายละเอียด →

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 3/2559

ตั้งแต่ วันที่ 15 – 23 ธันวาคม 2559 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.30 น. อ่านรายละเอียด →

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2559

ตั้งแต่ วันที่ 2 – 19 พฤษภาคม 2559 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.30 น. อ่านรายละเอียด →

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2559

ตั้งแต่ วันที่ 3 – 12 กุมภาพันธ์ 2559 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.30 น. อ่านรายละเอียด →

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการ

ตำแหน่งช่างไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น อ่านรายละเอียด →

ประกาศผลการคัดเลือก พนักงานราชการ 1 อัตรา

ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น อ่านรายละเอียด →