ประกาศการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม -21 เมษายน 2560 (เว้นวันหยุดราชการ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ่านรายละเอียด →

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 25560 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 (เว้นวันหยุดราชการ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ่านรายละเอียด →

ประกาศผลการสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 9.00 – 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. อ่านรายละเอียด →

ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตั้งแต่วันที่ 11-25 มีนาคม 2559 (เว้นวันหยุดราชการ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ่านรายละเอียด →

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-29 มกราคม 2559 อ่านรายละเอียด →

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 18 ธันวาคม 2558 อ่านรายละเอียด →

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 9-20 พฤศจิกายน 2558 อ่านรายละเอียด →

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ่านรายละเอียด →

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2558 (เว้นวันหยุดราชการ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ่านรายละเอียด →

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน – 19 มิถุนายน 2558 (เว้นวันหยุดราชการ) อ่านรายละเอียด →