ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

ตั้งแต่ วันที่ 27 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2559 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.30 น. อ่านรายละเอียด →