ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 5 ตำแหน่ง

ตำแหน่งงานพัสดุ กองคลัง, นักประชาสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร อ่านรายละเอียด →

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง

ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2558 เว้นวันหยุดราชการ อ่านรายละเอียด →

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 6 ตำแหน่ง

ประกาศผลการคัดเลือก อ่านรายละเอียด →