ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตั้งแต่วันที่ 11-25 มีนาคม 2559 (เว้นวันหยุดราชการ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ่านรายละเอียด →

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-29 มกราคม 2559 อ่านรายละเอียด →

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 18 ธันวาคม 2558 อ่านรายละเอียด →

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ่านรายละเอียด →

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

รายงานตัวได้ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2558 – 4 กันยายน 2558 ในวันและเวลาราชการ อ่านรายละเอียด →