คณะวิศวกรรมศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 2/2559

สอบคัดเลือกวันที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 เป็นต้นไป โทร. 02-836-3000 ต่อ 4108 อ่านรายละเอียด →

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตั้งแต่ วันที่ 25 – 29 กรกฎาคม 2559 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.30 น. อ่านรายละเอียด →

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน – 19 พฤศจิกายน 2558 อ่านรายละเอียด →

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558

ตำแหน่งอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ่านรายละเอียด →

เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 3/2558

การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคลากร ชั้น 1 ห้อง 1102 คณะศิลปศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม – 11 กันยายน 2558 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 9.00 – 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. อ่านรายละเอียด →