ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 3/2559

ตั้งแต่ วันที่ 15 – 23 ธันวาคม 2559 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.30 น. อ่านรายละเอียด →

เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 3/2558

การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคลากร ชั้น 1 ห้อง 1102 คณะศิลปศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม – 11 กันยายน 2558 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 9.00 – 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. อ่านรายละเอียด →

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 7 อัตรา ครั้งที่2/2558

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-13 สิงหาคม 2558 ในเวลาราชการ อ่านรายละเอียด →

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา อ่านรายละเอียด →

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) 8 อัตรา ครั้งที่1/2558

ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน – 26มิถุนายน 2558 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 9.00 – 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. อ่านรายละเอียด →