ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว อ่านรายละเอียด →

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเเข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558

ตำแหน่งนักวิจัยปฏิบัติการ, นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ, นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ, นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ อ่านรายละเอียด →

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 5 ตำแหน่ง

ตำแหน่งงานพัสดุ กองคลัง, นักประชาสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร อ่านรายละเอียด →