ประกาศรายผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

ตั้งแต่ วันที่ 16 – 31 พฤษภาคม 2559 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.30 น. อ่านรายละเอียด →

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 18 ธันวาคม 2558 อ่านรายละเอียด →

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา อ่านรายละเอียด →