คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์)

ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวพร้อมปฏิบัติหน้าที่ ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สอบถามรายละเอียด โทร 0 2836 3000 ต่อ 4108 อ่านรายละเอียด →

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจาารย์ 3 ตำแหน่ง

ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 09.00-12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00-15.30 น. อ่านรายละเอียด →

คณะวิทยาศาสตร์ฯ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง

ตั้งแต่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.30 น. อ่านรายละเอียด →

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ผู้ผ่านการคัดเลือก รายงานตัวพร้อมปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 11 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. ณ งานบุคลากร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สอบถามรายละเอียด โทร 0 2836 3000 ต่อ 4108 อ่านรายละเอียด →

คณะวิทยาศาสตร์ฯ รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ตำแหน่ง ครั้งที่ 2/2562

ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคลากร ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่  14 กุมภาพันธ์ 2562  ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 09.00-12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00-15.30 น. อ่านรายละเอียด →

Announcement The Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon “Extention Date of report for duty”

Referring to the RMUTP announcement date 22 January 2019 with the subject The Result of Recruitment for the English Language Teacher Temporary Position and RMUTP announcement date 30 January 2019 with the Subject “ Break off teaching and working of University staff between 31 January 2019 – 1 February 2019 the date for report for duty of the 1st quality applicant has been extend to 4 February 2019 อ่านรายละเอียด →

คณะคณะวิทยาศาสตร์ฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561

ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคลากร ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 26  พฤศจิกายน  2561  ถึงวันที่  16  มกราคม 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 09.00-12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00-15.30 น. อ่านรายละเอียด →

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2561

ตั้งแต่วันที่ 3 – 28 ธันวาคม 2561 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.30 น. อ่านรายละเอียด →

คณะวิทยาศาสตร์ฯ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ ครั้งที่ 4

ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานพัสดุ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 25 มกราคม 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 09.00-12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00-16.30 น. อ่านรายละเอียด →