เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 3/2558

รับสมัครรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
สังกัด/ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)ตำแหน่ง อาจารย์จำนวน 2 อัตรา

การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคลากร ชั้น 1 ห้อง 1102  คณะศิลปศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม –  11 กันยายน 2558 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 9.00 – 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น.