ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา

รับสมัครรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
สังกัด/ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร ผู้สนใจสามารถยื่นใบมสัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคลากร ชั้น  1 ห้อง 1102  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม – 24 กรกฎาคม 2558  เวลา 8.30น.-12.00น.และ 13.00- 16.00 น. เว้นวันหยุกราชการ

 

Leave a Reply