รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) 8 อัตรา ครั้งที่1/2558

 

รับสมัครรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สังกัด/ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)ตำแหน่ง อาจารย์จำนวน 8 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคลากร ชั้น 1 ห้อง 1102  คณะศิลปศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน – 26มิถุนายน 2558 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 9.00 – 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น.