คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

สังกัด/ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  • คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา
  • 1. ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา (สังกัดงานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
  • 2.ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา (สังกัดงานประกันคุณภาพการศึกษา)

รายละเอียดการรับสมัคร

การรับสมัคร

  • ผู้สนใจสามารถขอ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคลากร ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 09.00-12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00-15.30 น.
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
  • ใบรับรองแพทย์