คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศรายชื่ิอผู้ผ่านการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ ครั้งที่ 3/2561

รับสมัครรายชื่อผู้มีสิทธิสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

สังกัด/ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดเพิ่มเติม

การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคลากร ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.30 น.

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก