คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

รับสมัครรายชื่อผู้มีสิทธิสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

สังกัด/ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดเพิ่มเติม

  • รายละเอียดการรับสมัคร
  • ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว

รายงานตัว
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ให้มารายงานตัวด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคลากร ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่  15 สิงหาคม 2561  (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 8.30 น.

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก