คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ

รับสมัครรายชื่อผู้มีสิทธิสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
สังกัด/ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ 1 อัตรา

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร

การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานพัสดุ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 9.00 – 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. สอบถามรายละเอียด โทร 0 2836 3000 ต่อ 4120