ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ คณะศิลปศาสตร์

รับสมัครรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

สังกัด/ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะรับพนักงาน (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถ

การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ณ ห้อง 1102 งานพัสดุ คณะศิลปศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2560 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 9.00 – 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น. สอบถามรายละเอียด โทร 02 665 3555 ต่อ 1034