คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครรายชื่อผู้มีสิทธิสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
สังกัด/ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะรับสมัครรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ 1 อัตรา

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1 อัตรา

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร งานอาคารสถานที่และปลอดภัย 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศรับสมัคร

ใบสมัคร

การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคลากร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 14 – 26 กรกฎาคม 2559 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 9.00 – 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. สอบถามรายละเอียด โทร 0 2836 3000 ต่อ 4108