ประกาศผลการสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา

รับสมัครรายชื่อผู้มีสิทธิสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

สังกัด/ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างลูกชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดเพิ่มเติม

[gview file=”http://sci.rmutp.ac.th/web2558/wp-content/uploads/2016/06/hr_Foreign.pdf”]

การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคลากร ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559  (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 9.00 – 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น.

[gview file=”http://sci.rmutp.ac.th/web2558/wp-content/uploads/2016/06/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งอาจารย์ชาวต่างประเทศ.pdf” height=”500px” width=”100%” save=”1″]
  • [gview file=”http://sci.rmutp.ac.th/web2558/wp-content/uploads/2016/06/ประกาศผลสอบ.pdf”]