คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา

รับสมัครรายชื่อผู้มีสิทธิสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
สังกัด/ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะรับสมัครรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ศูนย์การจัดการความรู้  1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศรับสมัคร

ใบสมัคร

การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคลากร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2559 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 9.00 – 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. สอบถามรายละเอียด โทร 0 2836 3000 ต่อ 4108