คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง

รับสมัครรายชื่อผู้มีสิทธิสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
สังกัด/ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 อัตรา

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ 1 อัตรา

ตำแหน่งผู้ปฎิบัติงานบริหาร งานอาคารสถานที่และปลอดภัย 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง

ใบสมัคร

การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคลากร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 23 – 29 กุมภาพันธ์ 2559 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 9.00 – 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. สอบถามรายละเอียด โทร 0 2836 3000 ต่อ 4108