ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ตั้งแต่วันที่ 1 – 14 กันยายน 2559 (เว้นวันหยุดราชการ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ่านรายละเอียด →

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ตั้งแต่ วันที่ 14 – 26 กรกฎาคม 2559 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.30 น. อ่านรายละเอียด →

ประกาศผลการสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 9.00 – 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. อ่านรายละเอียด →

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรายผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สอบถามรายละเอียด โทร 0 2836 3000 ต่อ 4108 อ่านรายละเอียด →

คณะวิศวกรรมศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงายตัว วันที่ 17 มิถุนายน 2559 สอบถามรายละเอียด โทร 0 2836 3000 ต่อ 4108 อ่านรายละเอียด →

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา

รายงานตัว ปฏิบัติหน้าที่ วันที่ 15 มิถุนายน 2559 คณะวิสวกรรมศาสตร์ สอบถามรายละเอียด โทร 0 2836 3000 ต่อ 4108 อ่านรายละเอียด →

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง

ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ไปรายงานตัว ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 น. สอบถามรายละเอียด โทร 0 2836 3000 ต่อ 4108 อ่านรายละเอียด →

คณะวิศวกรรมศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

สอบถามรายละเอียด โทร 0 2836 3000 ต่อ 4108 อ่านรายละเอียด →

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 23 – 29 กุมภาพันธ์ 2559 อ่านรายละเอียด →

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-29 มกราคม 2559 อ่านรายละเอียด →