ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ตั้งแต่ วันที่ 11 มีนาคม – 19 เมษายน 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.30 น. หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ (http://hrm.offpre.rmutp.ac.th) อ่านรายละเอียด →

คณะวิทยาศาสตร์ฯ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

ตั้งแต่วันที่  17 เมษายน 2562  ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม  2562 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 09.00-12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00-15.30 น. อ่านรายละเอียด →

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง ครั้งที่ 2/2562

26 มีนาคม – 5 เมษายน 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.30 น. อ่านรายละเอียด →

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562

ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน – 22 พฤษภาคม 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.30 น. อ่านรายละเอียด →

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2562

ตั้งแต่วันที่ 9-30 เมษายน 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.30 น. อ่านรายละเอียด →

คณะวิทยาศาสตร์ฯ รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 4/2562

ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคลากร ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่  17 เมษายน 2562  ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 09.00-12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00-15.30 น. อ่านรายละเอียด →

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 2/2562

ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคลากร ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่  14 กุมภาพันธ์ 2562  ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 09.00-12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00-15.30 น. อ่านรายละเอียด →

คณะวิทยาศาสตร์ฯ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ ครั้งที่ 7

ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2562 ถึง วันที่ 25 เมษายน 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 09.00-12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00-16.30 น. อ่านรายละเอียด →

คณะวิทยาศาสตร์ฯ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง

ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม – 30 เมษายน 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.30 น. อ่านรายละเอียด →